Strona główna A B C D E F G H
J K L M N O P R S T U V
W

* Nazwiska lub nazwy zakładów wyszczególnione kolorem niebieskim nie występują w szczecińskich książkach adresowych. Dane te wpisano na podstawie posiadanych zdjęć.

Spis zakładów fotograficznych działających w Szczecinie do 1945 roku, ułożony alfabetycznie według ulic na których się znajdowały.