Strona główna A - Z Poprzednia

Wallstr. 34                                                         Bulwar Gdański


  -   Radloff                                                                          1857
Wamlitzerstr. 10                                               Łukasińskiego


  -   Riedel Margarete                                                             1937-1943
Warsowerstr. 5                                                  Krasińskiego


  -   Steidl J.                                                                         1931-1935
Warsowerstr. 90                                                Krasińskiego


  -   Mähl A.                                                                          1926-1927
Weidendammstr. 10                                         Starkiewicza


  -   Bärwald H.                                                                     1934-1938

  -   Luschnat Viola                                                                1939-1940
Wilhelmstr. 2                                                      Drzymały


  -   Schultz                                                                          1876-1879
Wilhelmstr. 5                                                      Drzymały


  -   Bock Paul                                                                      1888
Wilhelmstr. 8                                                     Drzymały


  -   Scholz O.                                                                      1892
Wilhelmstr. 70 (Bredow)                                      Rugiańska


  -   Wilde R.                                                                       1878-1889gr. Wollweberstr. 6                                           Tkacka


  -   Bock Paul                                                                      1894gr. Wollweberstr. 12                                         Tkacka


  -   Windel A. (z domu: Bouillon)                                                1879
gr. Wollweberstr. 13                                         Tkacka


  -   Jakobi (Jakoby?)                                                                1867-1873
gr. Wollweberstr. 30                                         Tkacka


  -   Susenbeth H.                                                                 1910-1912

  -   Zimmermann M.                                                             1917gr. Wollweberstr. 42                                         Tkacka


  -   Foto - Jordan                                                                 ?