Alfabetyczny spis zakładów fotograficznych działających w Szczecinie do 1945 roku, ułożony według nazwisk fotografów lub nazw zakładu. A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z W Strona główna

* Nazwiska lub nazwy zakładów wyszczególnione kolorem czrwonym nie występują w szczecińskich książkach adresowych. Dane te wpisano na podstawie posiadanych zdjęć.