1927-1930   Passauerstr. 3   (Partyzantów)

Fontanna “Ptasia Studnia” stojąca w utworzonym w 1928 roku “Ogrodzie Różanym” w Szczecinie. Zaprojektował ją Gregor Rosenbauer a wykonał w 1932 roku Kurt Schwerdtfeger, dyrektor szczecińskiej Szkoły Rzemiosł Artystycznych. Po wojnie odrestaurowana i oddana ponownie do użytku w 2007 roku. Zdjęcie obok wykonałem jesienią 2015 roku.

Strona główna A - Z E Poprzednia

1931-1943   Pölitzerstr. 38   (Aleja Wyzwolenia)

Pochód 1-szo Majowy w 1939 roku.  Na pierwszym planie związkowcy z fabryki lakierów i kitów “Woelfert & Heinrich”, w głębi załoga zakładów spożywczych i wytwórni likierów “Rückforth”. Zdjęcie wykonane na dzisiejszej ulicy Mickiewicza z posesją nr 147 w tle (po lewej w głębi, budynki przy ulicy Okrzei).

Wrzesień 2016

Ewald Gustaw