Ulica Kardynała Wyszyńskiego (wcześniej Wielka), była jedną z najbardziej prestiżowych ulic Starego Miasta. Nazywała się przed wojną Breite Strasse (ulica Szeroka). Wbrew nazwie, w pobliżu Bramy Portowej (Berliner Tor), była tak wąska, że z trudem mieściły się dwa mijające się tramwaje, a chodniki miały niecały metr szerokości. Od ulicy Tkackiej (Grosse Wollweber Strasse) w dół, było już nieco lepiej, jednak poszerzona  została ona dopiero po wojnie, kiedy wyburzono prawie wszystkie zniszczone domy i skierowano jej bieg prosto na Most Długi ((Hansabrücke). Przed wojną Breite Strasse kończyła się bowiem w okolicy dzisiejszej ulicy Sołtysiej (Schulzen Strasse), a do mostu można było się dostać krętymi uliczkami starego miasta. Największy rozkwit ulicy nastąpił na przełomie XIX i XX wieku. Wybudowano wtedy wiele nowych kamienic i domów towarowych. Wszyscy poważniejsi kupcy mieli na niej swoje sklepy. Nie mogło także zabraknąć tutaj zakładów fotograficznych. Na przestrzeni niecałych 100 lat działały one w 12-tu miejscach a fotografów przewinęło się około 60.

Artkuł ilustrowany jest zdjęciami z mojej kolekcji zdjęć szczecińskich fotografów liczącej obecnie ponad 600 sztuk oraz zdjęciami ulic i budynków udostępnionych przez portal miłośników dawnego Szczecina „Sedina”.


Ryszard Hałabura

Newton Longville

www.zaklady-fotograficzne-stettin.com


Wykorzystywanie materiałów i zdjęć bez zgody właścicieli jest zabronione.

Zakłady fotograficzne na Breite Strasse

w Szczecinie

Artykuł ten w pierwotnej wersji ograniczonej do 1910 roku, opublikowany został w 2009 roku w dziewięciu odcinkach na portalu miłośników dawnego Szczecina “Sedina”. W 2011 roku, uzupełniony i poprawiony, ukazał się drukiem w pierwszym numerze “Szczecinera”. Wersja poniższa jest rozszerzona do 1945 roku.

Ogólny widok na Breite Strasse od dzisiejszej Tkackiej w kierunku Odry.

Na planie kolorem czerwonym, zaznaczone są numery posesji na których znajdowały się zakłady fotograficzne.

Artykuły Strona główna

Na Breite Strasse zakłady fotograficzne były pod następującymi numerami:

7 2 8 23 25 29-30 31 41-42 44 56 59 60 19